Reflexief leiderschap in
een transformerende wereld

Studieweken en verdiepende leergangen in de Elzas, Frankrijk

Gericht op directe toepassing in de eigen organisatie en persoonlijke bewustwording

 
Leergang Reflexief Leiderschap

 

Succesvol omgaan met onzekerheid is de sleutelfactor van hedendaags leidinggeven. De ene verandering is nog niet volledig ingebed of de volgende ontwikkeling is alweer gaande. Leidinggevenden die in staat zijn om vanuit verschillende perspectieven naar situaties te kijken en leren om daarnaar te handelen, kunnen richting geven en verbinden.

 

Nu de wereld sneller dan ooit te voren transformeert en innovaties elkaar in rap tempo opvolgen, nemen spanningen toe. Wat we nodig hebben is een nieuwe kijk op het werkproces waarbij we afstappen van werkwijzen die voorheen nog effectief bleken en nu juist vernieuwing in de weg staan. Dit lukt pas nadat leidinggevenden en opiniemakers een innerlijke transformatie hebben ondergaan.

 

De succesvolle leidinggevende van deze tijd creëert tijd voor grondige analyse en heeft het probleemoplossend denken verruild voor reflexief leiderschap.

promontoir_3
Wat is reflexief leiderschap?

 

Reflexief leiderschap betekent dat je jouw acties en beslissingen toetst aan de historie, jezelf en de ethiek. Je kunt je gemakkelijk inleven in verschillende perspectieven. Je durft vernieuwende aanpakken te introduceren en oude werkwijzen los te laten. Daarbij word je gesteund door je reflecties.

 

Leren én genieten tijdens een studieweek in de Elzas

 

Het is een onvergetelijke ervaring om meer te begrijpen van de transformerende wereld, jezelf en jouw relatie tot anderen. U verblijft met maximaal 8 deelnemers in het prachtige seminarhuis Promontoire, dat is gelegen in een rustieke Franse omgeving. Ieder heeft een eigen kamer en de maaltijden worden volledig verzorgd volgens culinaire tradities uit de Elzas.

 
Programma

 

We openen de week met een kennismakingsmaaltijd op zondagavond. Het studieprogramma begint op maandagochtend en eindigt vrijdagmiddag. Iedere dag begint met een theoretische benadering van een aspect van Reflexief Leiderschap. In de middag doe je ervaring op via oefeningen of excursies. De avonden staan in het teken van toepassing in de eigen praktijk. Aan het eind van de week komen alle inzichten samen. Op zaterdagochtend sluiten we de leergang af met een gezamenlijk ontbijt. Er is voldoende vrije tijd om de omgeving te verkennen en tot rust te komen of elkaar beter te leren kennen onder het genot van een goed glas wijn. Ook is ruimte voor persoonlijke coachgesprekken met een van de docenten.

 
Wie zijn wij?

 

Le Promontoire Leergangen biedt verdieping in actuele leiderschapsvraagstukken via inzichten uit filosofie, geschiedenis, kunst, psychologie en organisatiekunde. Het is het doel van Le Promontoire om de ontstane scheiding tussen onze culturele en historische context en de moderne wijze van sturen en besturen te herstellen in de samenhang die zij behoren te vormen.

 

Le Promontoire Leergangen is een samenwerking tussen Dr. Chris Doude van Troostwijk, Dr. Pieter van der Plank en Gerard Groen.

Dr. Chris Doude van Troostwijk is filosoof en doet wetenschappelijk onderzoek aan de Luxembourg School of Religion and Society en de Universiteit van Straatsburg. Hij houdt zich bezig met de filosofie, de theologie en de ethiek van het geld. Chris werkte jarenlang als docent en organisatieadviseur. Ook was hij programma-ontwikkelaar bij een Nederlandse omroep. Chris schreef een historisch-cultureel reisboek over de Elzas: De andere Elzas.

“Denken is reflectie: denken over de wereld begint bij de ervaring en keert daar ook weer bij terug.”

Dr. Pieter van der Plank is geschiedkundige en gepensioneerd universitair hoofddocent. Zijn expertise ligt op het vlak van spanningen tussen etnische en nationale identiteiten. Deze spanningen zijn nog lang niet overwonnen en blijven actualiteit in de hedendaagse Europese en nationale politiek. Pieter past zijn wetenschappelijke inzichten toe bij het doorgronden van het spanningsveld van groepsidentiteit binnen arbeidsorganisaties.

“De geschiedenis herhaalt zich. Leren van het verleden bevordert het vinden van oplossingen die werkzaam zijn in de toekomst. “

Gerard Groen is organisatieadviseur en trainer. Hij begeleidt veranderprocessen en transities. Gerard coacht (management)teams en lost belemmeringen in samenwerking en conflicten op. Hij ontwikkelde mede een opleiding in leiderschap en een programma voor verdieping van het leerproces voor Scrum-teams. Zijn aandacht ligt bij het leren kennen van de eigen grondtoon, ermee oefenen en daarin kwetsbaar durven zijn. Eenvoud en diepgang kenmerken zijn eigen grondtoon.

“Samenwerken begint bij benieuwd zijn naar de ander en jezelf dienstbaar maken aan een gezamenlijk belang.”